Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Ako rozšíriť disk v OS Linux

Nápvoeda > Cloud Server Linux > Ako rozšířit disk v OS Linux

Po navýšení veľkosti HDD je potrebné oddiel (partition) daného disku manuálne rozšíriť. Stačí postupovať podľa následujúcho návodu, aj napriek tomu buďte opatrný, abyste si neponičili súčasné oddiely disku. Menej skúseným uživateľom odporúčame najprv vytvoriť snapshot, abyste sa mohli "vrátiť v čase" do bodu pred týmto zásahom.

Postup pre rozšírenie disk. oddielu po navýšení HDD

Jedná sa o všeobecný postup, ktorý nie je viazaný na konkrétnu verziu systému.

 1. Znovunačítanie informácii o disku:
 2. # echo 1 > /sys/class/scsi_device/0\:0\:0\:0/device/rescan
  

  kde 0:0:0:0 je SCSI adresa navyšovaného disku. Správnu hodnotu je možné zistiť z výstupu príkazu

  lsblk -S

  (tento krok je možné nahradiť rebootom serveru)

 3. Zváčšenie partition:
 4. # growpart /dev/sda 2
  

  tu zváčšenie druhej partition na disku sda. Je potrebné dosadiť správne parametre.

  (Nástroj "growpart" na nami inštalovaných systémoch Debian/Ubuntu defaultne predinštalovaný cca od polovice roku 2022. Na starších je potreba doinštalovať balíček "cloud-guest-utils")

 5. Zváčšenie filesystému (podľa použitého typu):
 6. XFS:

  # xfs_growfs /
  

  uvádza sa mountpoint ako parameter

  EXT4:

  # resize2fs /dev/sda2
  

  uvádza sa block device ako parameter