Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Serverová konzola

Nápoveda > Cloud Server Linux > Serverová konzole

Konzol umožňuje priame spojenie s Vaším serverom v prípadoch, keď sa nedá na server pripojiť bežným spôsobom (zamrznutý server, nefunkčné SSH, seknuté bootovabue, pád kernelu atď.). Nájdete ju vo Vašom Centre administrácie pri všetkých Linux serverov s vlastným root prístupom.

Konzola nie je určená pre bežnú prácu na virtuálnom servery, ale hlavne pre servisné zásahy. Primárne by ste sa mali pripájať cez štandardné prostriedky vzidaleného prístupu, ako je SSH apod.

Postup pre pripojenie

  1. Prihláste sa do Centra administrácie a prejdite v ľavom menu do časti "Servery a zariadenia".
  2. V záložke "Servery" zvoľte konkrétne Linux VPS.
  3. Aktuálny snímok konzole je k dispozícii v ľavej hornej časti obrazovky. Pre detailné zobrazenie prejdite na záložku "Konzola".
  4. Server - základní údaje

  5. V prípade zapnutého serveru sa automaticky naviaže spojenie s konzolou (môže trvať niekoško sekúnd), následne sa môžete pihlásiť.
  6. Servisni konzole - prihlaseni

Pri vyplňovaní hesla sa znaky z bezpečnostných dôvodov nezobrazujú.
Čísla je v defaultnom nastavení klávesnice na serveru možné písaťiba na numerickej klávesnici, prípadne pri kombinácii kláves (najčastejšie FN + príslušné číslo).
Konzola VMwaru má vynútetené štandardné US (QWERTY) rozloženie klávesnice. O znakovej sade rozhoduje nastavenie serveru. Pre úpravu slovenských textov je nutné nastaviť slovenskú QWERTZ sadu.
V defaultnom nastavení chýba rovnako podpora myši a kopírovanie do/z schránky. Riešením je napr. inštalácia gpm balíčku do textového režimu či inštalácia grafického rozhrania.